Opremanje Adoro vrata d.o.o.

Opremili smo Adoro vrata d.o.o. s polično-regalnom konstrukcijom kako bi povećali kapacitet skladišta i osigurali lokacije za lager rezervnih dijelova.

Na regalnu konstrukciju su montirane mrežaste ispune koje omogućavaju skladištenje manjih dijelova na paletnu konstrukciju i paleta manjih dimenzija. Mrežaste ispune su nosvosti 750 kg po paletnom mjestu.

Galerija slika:

  Novosti - Sve